Norsk Patent Nr 22283 - Anordning av utskytningsapparater for mindre skytevaaben - Major R.H. Quisling, Kristiania - 29. juni 1911

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Norsk-Patent-22283.png
Foto: Norsk Patent