Norsk Patent Nr 18595 - Utskytningsapparat med granat for mindre skytevaaben - Major R.H. Quisling, Kristiania - 7. mai 1908

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Norsk-Patent-18595.png
Foto: Norsk Patent