Norsk Patent Nr 1145 - Sikkerhetshane ved remingtonriflernes mekanisme - H.C. Larsen, Drammen - 3. april 1889

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Norsk-Patent-1145.png
Foto: Norsk Patent