Norsk Skytterstyre - Hvad som er tillat og forbudt - 1934

Oppslag fra Norsk Skytterstyre datert november 1934 med regler for hva som er tillatt og forbudt.

./doc/diverse/Oppslag-Norsk-Skytterstyre-nov-1934-1.jpg
Foto: Roar Aasen

./doc/diverse/Oppslag-Norsk-Skytterstyre-nov-1934-2.jpg
Foto: Roar Aasen

./doc/diverse/Oppslag-Norsk-Skytterstyre-nov-1934-3.jpg
Foto: Roar Aasen

./doc/diverse/Oppslag-Norsk-Skytterstyre-nov-1934-4.jpg
Foto: Roar Aasen