Norsk Patent Nr 42331 - Anordning ved laderammer for magasingeværer - 1. mai 1925

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Patent-42331.png
Foto: Norsk Patent