Norsk Patent Nr 41014 - Harpungevær - 15. juli 1922

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Patent-41014.jpg
Foto: Norsk Patent