Norsk Patent Nr 41015 - Harpun for fangst av størje, hval og lign. - 15. juli 1922

Trykk på bildet for å åpne dokumentet (PDF).

./doc/patenter/Patent-41015.jpg
Foto: Norsk Patent