Beskrivelse, oppbevaring og bruk av Verys signal- og gasspistol kal. 27 mm - 1966

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-001.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-002.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-003.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-004.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-005.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-006.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-007.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-008.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-009.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-010.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-011.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-012.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-013.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-014.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-015.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-016.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-017.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-018.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-019.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-020.jpg
Foto: Lars Selnes

./doc/reglement/Gasspistol/Beskrivelse-Signal-Gasspistol-1966-page-021.jpg
Foto: Lars Selnes