Endel opplysninger av interesse for skyttere - 1. mars 1931
./doc/KV/KV-Prisliste-for-Skyttere-1-Mars-1931-1.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-for-Skyttere-1-Mars-1931-2.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-for-Skyttere-1-Mars-1931-3.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-for-Skyttere-1-Mars-1931-4.jpg
Foto: Kongsberg Våbenfabrikk