Infanterinytt nr 2-1963 - 1963

Disse sidene er utdrag fra Infanterinytt.

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1963-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1963-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1963-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1963-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1963-5.jpg
Foto: Ronny Øvland