Infanterinytt nr 2-1961 - 1961

Disse sidene er utdrag fra Infanterinytt.

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1961-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1961-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1961-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1961-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/diverse/Infanterinytt-Nr2-1961-5.jpg
Foto: Ronny Øvland