A59 Skyteinstruks for gevær, karabin og maskingevær. (Sk. I). - 1930

Denne siden viser kun et utdrag av reglementet.

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-16.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-17.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-18.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/Instr/A59-Sk-Instr-Gev-SkI-1930-19.jpg
Foto: Ronny Øvland