UD 6-40a (m/Tillegg 1 og 2) Beskrivelse av Colt mitraljøse m/29 - 1937

Denne siden viser kun et utdrag av reglementet. Reglementet er opprinnelig utgitt i 1935, mens denne varianten med to tillegg kom rundt 1937.

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-11.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-12.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-13.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-14.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-15.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-16.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-17.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-18.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-19.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-20.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-21.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-22.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M29/UD6-40a-Beskr-Colt-M29-Lett-1935-37-23.jpg
Foto: Ronny Øvland