Merking av ammunisjon - 1976

Folder med informasjon om merking av ammunisjon.

./doc/diverse/Ammo-Merking-1.jpg
Foto: FO

./doc/diverse/Ammo-Merking-2.jpg
Foto: FO

./doc/diverse/Ammo-Merking-3.jpg
Foto: FO

./doc/diverse/Ammo-Merking-4.jpg
Foto: FO

./doc/diverse/Ammo-Merking-5.jpg
Foto: FO