Børsemakerverktøy - 24. oktober 1952

Brev angående børsemakerverktøy for innlegging av 5,5 mm piper i Krag-Jørgensen gevær.

./doc/KV/KV-Bossemakerverktoy-for-pipe-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk