Prisliste over våpen og våpendeler - 2. januar 1987

Prisliste fra Kongsberg Våpenfabrikk over våpen og deler fra 2. januar 1987.

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-5.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-2-Januar-1987-6.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk