Prisliste over våpen og våpendeler - Nr 15 - September 1948

Prisliste fra Kongsberg Våpenfabrikk for våpen og våpendeler fra september 1948.

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-1.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-2.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-3.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-4.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-5.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-6.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-7.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-8.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-9.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-10.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-11.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-12.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-13.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-14.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-15.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-16.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-17.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk

./doc/KV/KV-Prisliste-Deler-Nr15-September-1948-18.jpg
Foto: Kongsberg Våpenfabrikk