7,62 mm Karabin M/98kF1 - 1956

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-8.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-9.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-10.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/M98/M98kF1-vaapenkjennskap-11.jpg
Foto: Ronny Øvland