TH-9-1005-25/225-14 GEVÆR, AUTOMATISK, 7,62 x 51 mm, AG3 - 1., 2., 3. og 4. LINJES VEDLIKEHOLD - 1968

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-1.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-2.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-3.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-4.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-5.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-6.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-7.jpg
Foto: Ronny Øvland

./doc/reglement/AG3/AG3-TH-1968-8.jpg
Foto: Ronny Øvland