Knivbajonett - AG3 - Nye deler
./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Reim-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - AG3 bajonett satt sammen hos Vinghøg basert på innkjøpte deler.
Modell og produksjon
Type
Knivbajonett
Produsent
Vinghøg mekaniske verksted A/S
Kunde
Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret
Modell
AG3 - Nye deler
Produksjonsperiode
1971- ca 1980
Antall produsert
127000
Serienummer
Ingen
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Beskrivelse

De første AG3 bajonettene ble produsert ved å bygge om tidligere kampkniver og US-karabinbajonetter. Se egen side for disse.

Når det amerikanske materiellet ble oppbrukt, var behovet for bajonetter fortsatt ikke dekket. Det ble bestilt 83 000 nye bajonettklinger via Reinh Lycke som representerte C. Eickhorn GmbH & Co i Solingen, Vest-Tyskland. De leverte klinger samt M7 balger i Makrolon. I Norge leverte Kongsberg Våpenfabrikk 44 5000 klinger. Oslo bånd og lissefabrikk leverte de første bajonettsnorene i impregnert bomull. Senere ble flere typer snor benyttet. Blant annet var en skåret ut som reim av et stykke grått lær.

Totalantallet bajonetter som ble produsert var vesentlig færre enn beholdningen av AG3 geværer. Bakgrunnen for dette var at Heimevernet i utgangspunktet ikke ønsket bajonetter til sine geværer. Generalinspektøren for Heimeværnet ville beholde US-karabinbajonettene som feltkniv for befal, lagførere og korporaler. Øvrige mannskaper skulle ikke ha bajonett. Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret fikk bajonetter. Hans Majestet Kongens Garde bestilte også bajonetter. Se egen side for disse.

Merking

Bajonett og balg er umerket.

Kilder
Brukt til våpen
AG3
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Reim-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Reim-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Reim-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Laer-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - AG3 bajonett satt sammen hos Vinghøg basert på innkjøpte deler. Denne har balg med snor av grått lær.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Laer-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Tre-Reim-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - AG3 bajonett satt sammen hos Vinghøg basert på innkjøpte deler. Denne har balg med treimitasjon.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Nye-Deler-AG3-Tre-Reim-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

Tilbake til