Knivbajonett - AG3 - Omgjort fra US-karabinbajonett/kampkniv
./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-KV-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - AG3 bajonett produsert basert på deler fra amerikansk M3 kampkniv. Kongsberg produsert M8A1 balg uten forsterkning.
Modell og produksjon
Type
Knivbajonett
Produsent
Vinghøg mekaniske verksted A/S
Kunde
Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret
Modell
AG3 - Omgjort fra US-karabinbajonett/kampkniv
Produksjonsperiode
1968-ca 1971
Antall produsert
69500
Serienummer
Ingen
Basert på modell
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Beskrivelse

AG3 skulle utrustes med feltkniv/bajonett. Det at bajonetten også var feltkniv ble sett på som en effektiv løsning. Heko kunne levere to forskjellige bajonettadaptere til montering i forsiktefoten på geværet. Norge endte opp med den enkleste av disse som var en enkel metallring. Dette ble ettermontert på de 12 000 første geværene.

Gjennom våpenhjelpen fra USA hadde Norge fått store mengder bajonetter og kampkniver. Blant annet kampkniv M3 og US-karabin bajonetten M4. Knivbladet var lik på disse, og det ble besluttet å omgjøre begge modellene til AG3 bajonetter.

I forbindelse med ombyggingen ble balger fra M6, M8 og M8A1 gjenbrukt. M6 og M8 ble modifisert. M8A1 balgen kunne brukes uten modifisering.

En prototype ble levert til Hærens våpentekniske korps i oktober 1966. Klingen var gjenbruk, mens ny parerplate, nytt grep og nytt toppstykke kunne produseres og monteres i Norge. VInghøg mekaniske verksted A/S fikk kontrakt for ombyggingen. Den første kontrakten omfattet ombygging av 60 000 bajonetter og oppbygning av 11 0000 knivblad. Blant de ombygde bajonettene var det også et parti med Kongsberg produserte US-karabinbajoneter M4. Det er fortsatt mulig å identifisere balger der Kongsberg sin kronede K er slått inn. Selve bajonetten er ikke identifiserbar, da disse hadde Kongsberg kronen på parerstangen som ble fjernet i forbindelse med ombyggingen.

Opprinnelig ble ikke festestroppen på opphenget forandret. Det viste seg at det ble et problem at bajonetten løsnet fra stroppen. Dette ble rettet gjennom MTO 166. I den ordren ble det bestemt at festestroppen skulle flyttes 30 mm ned til midten av opphenget.

Når det amerikanske materiellet var oppbrukt, var behovet for bajonetter fortsatt ikke dekket. Dette medførte neste bajonettvariant basert på nye deler. Se egen side for denne.

Merking

Bajonettene har beholdt sin opprinnelige amerikanske merking på klingen, eller har umerkede klinger. Øvrige deler er umerket. Bajonettene har ikke serienummer. Balgene har beholdt sin opprinnelige merking. Her kan man finne både amerikanskmerkede og Kongsbergmerkede balger.

Kilder
Brukt til våpen
AG3
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-KV-Treimitasjon-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Kongsberg produsert M8A1 balg i treimitasjon med forsterkning.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad - AG3 bajonett ombygd fra kampkniv med M6 balg.

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad - Klingen har beholdt sin opprinnelige merking "US M3 IMPERIAL".

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad - Balgen har sin opprinnelige merking "U.S.M6 SBL CO 1943".

./guns/bajonett/bilder/Bajonett-Vinghog-Ombygd-AG3-M6-Balg-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Even Auestad - Festestroppen er flyttet ned på lik linje med balgene med oppheng i web.

Tilbake til