Knivbajonett - M/1894/43
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - M/1894/43. Legg merke til at doppskoen på balgen er utelatt.
Modell og produksjon
Type
Knivbajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Okkupasjonsmakten
Modell
M/1894/43
Produksjonsperiode
1943-1944
Antall produsert
Ukjent
Serienummer
Ingen
Basert på modell
Tekniske Data
Totallengde
335 mm
Klingelengde
215 mm
Klingebredde
19 mm
Balglengde
227 mm
Beskrivelse

Under tysk okkupasjon ble det produsert ca 3300 geværer i 1943 og 1944. Til disse ble det produsert korte knivbajonetter etter modell av M/1894, men bajonettene var enklere og med grovere finnish. Denne modellen kalles M/1893/43 av samlere.

Bajonettenes skjefteplater i grepet har ofte lysere treverk enn tidligere modeller. Den tyske merkeinstruksen var at bajonettene skulle være nummerert på høyre side av parerstangen. Det ble likevel ikke stemplet serienummer på bajonettens parerstang slik som ved tidligere modeller. Det eksisterer noen bajonetter med nummer, men disse er trolig nummerert i ettertid. Klingebrystet har ikke kontrollmerker, bare den forenklede verktøy Ken som er karakteristisk for våpen produsert under tysk okkupasjon. Noen av bajonettene har waffenamt (WaA 84) stemplet på venstre side av parerstangen.

Noen balger har serienummer på kanten av munnblikket slik som ved tidligere modeller, mens andre har nummer slått inn på siden av selve balgen og under munnblikket. De fleste balgene mangler også doppskoen (den lille kulen nederst på balgen), og er rundere i enden.

Det er ikke kjent hvor mange slike bajonetter som ble produsert, men dokumenter ved KV angir at det ble produsert hele 34200 bajonetter under tysk okkupasjon. En del av disse ble nok ikke avsendt fra fabrikken før krigens slutt. Mange av de senere leverte omgjorte bajonettene for US karabin har tysk merking og er av krigsproduksjon.

Tyskerne kalte bajonetten "Seitengewehr 102(n)".

Merking

Bajonett er ikke merket med serienummer. Noen balger har serienummer på kanten av munnblikket slik som ved tidligere modeller, mens andre har nummer slått inn på siden av selve balgen og under munnblikket. Bajnonettens klingebryst er merket med verktøystempel (K med forenklet krone). Noen av bajonettene har waffenamt (WaA 84) stemplet på venstre side av parerstangen.

Kilder
Brukt til våpen
M/1894/43 Krag
M/1894 Tysk Modell ("Stomperud")
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Mange av bajonettene har lysere treverk i grepet slik som den til venstre på bildet. Den til høyre har mer normal farge som man kjenner fra tidligere modeller.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Legg merke til den grove finnishen på balgen. Dette var en av forenklingene innført av tyskerne.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Parerstangens venstre side har i noen tilfeller stemplet waffetamt stempel WaA 84 som var koden for Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Klingebrystet er stemplet med den karakteristiske verktøy Ken som ble brukt under tysk okkupasjon.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-43-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen

Tilbake til