Sappørsabel - M/1905
./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Sappørsabel M/1905.
Modell og produksjon
Type
Sappørsabel
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
M/1905
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Tekniske Data
Totallengde
573 mm
Klingelengde
442 mm
Klingebredde
29 mm
Beskrivelse

Sappørsabel M/1905 ble brukt av de menige i Ingeniørvåpenet. Etter 1912 ble den også tatt i bruk for soldatene i sanitetskompaniene og avdelingssykepleierne med betegnelse Knivsag M/1912.

Sabelen er en ombygning av sabelbajonett M/1860, hvor knappen er nedfilt. Det er også utfrest en spalte for feste av portepe eller huggrem. De fleste eksemplarene har også nedfilt utløserknapp da denne ikke lengre skulle brukes som bajonett. Klingen har fått to rader med til sammen ca 56 sagtenner langs ryggen og er kortet ned i lengde. Enkelte klinger har tverrslipt spiss.

Balgen er en nedkortet utgave av balgen for sabelbajonett M/1860.

Merking

Sappørsabelen ble omgjort fra M/1860 bajonetten uten å endre eller tilføre nye merker. Venstre klingebryst er merket med kontrollmerke, kongemonogram og Kongsberg Våpenfabrikks kronede K. Høyre klingebryst er merket med serienummer.

Kilder
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Sappørsabel M/1905. Dette eksemplaret har tverrslipt spiss.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Grepet har en utfrest spalte for protepee eller huggrem. Utløserknappen er nedfrest siden denne ikke lengre skulle brukes som bajonett.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-34992-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 34992.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-34992-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 34992.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-34992-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 34992.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-44930-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 44930.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-44930-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 44930.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-44930-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 44930. - Sappørsabelen har sin opprinnelige merking med Max Lunds kontrollmerke, Oscar II kongemonogram, samt Kongsberg Våpenfabrikks kronede K.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabborsabel-M1905-44930-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 44930.

Tilbake til