Knivbajonett - M/1894
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837 og 54973. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Type
Knivbajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk/Husqvarna/Steyr
Kunde
Hær og Marine
Modell
M/1894
Produksjonsperiode
1894-
Antall produsert
101750
Serienummer
1-20 000 (spredte), 30 0001-39 000, 39 001-121 000
Tekniske Data
Totallengde
335 mm
Klingelengde
215 mm
Klingebredde
19 mm
Balglengde
227 mm
Beskrivelse

Kort knivbajonett M/1894 ble laget for M/1894 Krag Jørgensen geværet.

Klinge og grep er laget av et stålstykke. Skjefteplatene er av tre og er festet til tangen med en gjennomgående skrue med mutter. Øverst på grepet er det et lite hull for feste av portepe. Nederst på grepet sitter en trykknapp som både fungerer for å låse ut bajonetten fra balgen og for å låse ut bajonetten fra geværet.

Klingen er rett og enegget. Den har ikke hulslipninger. Bajonettene ble opprinnelig levert stålblanke, men de finnes også i blånert utgave. Dette ble muligens innført senere for at bajonettene ikke skulle blinke i sollys.

Balgen er av stål og har kuleformet doppsko. Munnblikket er festet til balgen med to skruer. Inne i balgen finnes en treflis som skal beskytte eggen mot slitasje. Balgen ble levert blånert eller svartlakkert.

Merking

Bajonettene er merket med serienummer på klingebrystet og på balgens munnblikk. Klingebrystet er merket med fabrikkmerke og eventuelt mottaker eller kontrollstempel. Bajonetter av denne modellen ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk, Husqvarna i Sverige og ved Steyr i Østerrike.

Bajonettene fra Steyr er merket med "OE" over "WG" på klingebrystet. Jacob Maximilian Gran Paaske sitt kontrollmerke finnes på klingebrystet og på den ene siden av doppskoen. Ansvarlig kontrolloffiser sitt merke finnes på klingens høykant samt på den andre siden av doppskoen.

Kilder
Brukt til våpen
M/1894 Hæren
M/1894 Marinen
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973 og 101837. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973 og 101837. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. Bajonett og balg fikk samme serienummer som våpenet de tilhørte.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert av Kongsberg Våpenfabrikk. Kronet H7 på klingebrystet. Kontrollmerket til Haakon Finne nederst.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Knivbajonett-M1894-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 54973. - Montering på Krag Jørgensen

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Bajonetten er avbildet med portepe, noe som blant annet korporaler i Garden brukte.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Klingebrystet er merket OE over WG. Nederst er kontrollstempelet til Jacob Maximilian Gran Paaske.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 14844. - M/1894 produsert i Steyr. Bajonett og balg fikk samme serienummer som våpenet de tilhørte.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837. - M/1894 produsert i Steyr.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Arvid Karlsen - Serienummer: 101837. - M/1894 produsert i Steyr.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-23275-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 bajonett produsert i Steyr. Her vises ansvarlig kontrolloffiser sitt merket på klingens høykant. Østerrikeren Klaseck Adalbert?

./guns/bajonett/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-23275-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 balg produsert i Steyr. Den ene siden av doppskoen er merket med samme merke som klingens høykant. Østerrikeren Klaseck Adalbert?

./guns/bajonett/bilder/Blank-Steyr-Knivbajonett-M1894-23275-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Sten Rath - Serienummer: 23275. - M/1894 balg produsert i Steyr. Den andre siden av doppskoen er merket Jacob Maximilian Gran Paaske sitt kontrollmerke. Paaske har også merket klingen.

Tilbake til