Døllebajonett - M/1860
./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær og Marine
Modell
M/1860
Produksjonsperiode
1860-1867
Antall produsert
12000
Serienummer
1-12000
Tekniske Data
Totallengde
580 mm
Ringdiameter
18 mm
Døllelengde
72 mm
Klingelengde
490 mm
Klingebredde
22 mm
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for 4’’’ kammerladningsgevær M/1860 for Hæren og Marinen. Den passer også til de senere patrongeværene M/1867 Lunds gevær for Hæren og M/1867 Landmarks gevær for Marinen.

Bajonetten er lett å identifisere da den innvendige diameteren på døllen er bare 18mm, mye mindre enn de øvrige Kongsberg produserte døllebajonettene.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre. Alle sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Høyeste kjente serienummer er 11987.

Merking

Merkingen varierer. Det finnes to varianter av den kronede Ken. En stor og en liten. Den kronede Ken er stemplet på klingebrystet sammen med kontrollstempler. Noen har serienummeret stemplet på klingebrystet, mens andre har det på armen. På armen kan man også finne flere kontrollstempler.

Kilder
Brukt til våpen
M/1860 - 2 band
M/1860 Langt
M/1860 Kort
M/1860 Langt
M/1860 Kort
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-6.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-11987-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 11987.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7223-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7223-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7223-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7223.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7795-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7795-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7795-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7795.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7911-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7911-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-7911-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 7911.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-10424-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-10424-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-10424-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 10424.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-1.jpg
Foto: www.chr-auksjon.no - Christiania Auktionsforretning AS

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-2283-1.jpg
Foto: www.kvf.no - K. Karlsen - Serienummer: 2283.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-2283-2.jpg
Foto: www.kvf.no - K. Karlsen - Serienummer: 2283. - Her vises låseringen som vris til siden for å låse bajonetten til våpenet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1860-2283-3.jpg
Foto: www.kvf.no - K. Karlsen - Serienummer: 2283. - Merket under serienummeret viser at døllebajonetten er detaljbesiktiget av Christian Gotlieb Jacobsen som var rustmester ved KV i perioden 1839-1868. Vi ser her et eksempel på den store kronede Ken.

Tilbake til