Sabelbajonett - M/1860
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 38172. - Kongsberg M/1860. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollstempel og KVs kronede K.
Modell og produksjon
Type
Sabelbajonett
Produsent
Eskiltunas Jernmanufacur AB og Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær og Marine
Modell
M/1860
Produksjonsperiode
1867-1883
Antall produsert
52369
Serienummer
1-52369
Tekniske Data
Totallengde
710 mm
Grepslengde
130 mm
Ringdiameter
19 mm
Klingelengde
570 mm
Klingebredde
23 mm
Balglengde
600 mm
Vekt
810 gram
Beskrivelse

I forbindelse med innføring av remingtongeværet ble det tidlig bestemt at dette skulle utstyres med sabelbajonett M/1860. Denne er identisk med sabelbajonett M/1859, bortsett fra at piperingens innvendige diameter er 4 mm mindre.

Antall produserte bajonetter tilsvarer antallet produserte geværer. Merk at samme type bajonett også ble produsert til kort Lundsgevær M/1867, korte skytterlagsgeværer av Modell 1860, Marinens kammerladnings- og Remington geværer, samt Hærens Remington rolling block gevær M/1867. Nummerserien for Hærens Remington rolling block geværer gikk fra 1 til rundt 52380. En M/1860 bajonett med serienummer lavere enn ca 12000 er derfor ikke nødvendigvis en bajonett for Hærens Remington gevær.

Siden KV hadde behov for tid for omstilling til produksjon av det nye geværet, så ble det i 1869 bestemt at de første geværene skulle leveres fra Husqvarna i Sverige. 3000 geværer ble levert i 1870, og ytterligere 2000 ble levert i 1872. De tilhørende bajonettene ble levert av Eskiltunas Jernmanufactur AB.

Når produksjonen av M/1860 bajonetten kom i gang ved Kongsberg Våpenfabrikk, ble disse produsert i samme takt som geværene.

Balgen var framstilt i lær over samme mal som de tidligere lærbalgene. De første balgene viste seg å holde dårlig på bajonettene slik at disse ble mistet under øvelser. I 1877 ble det approbert en ny modell av munnblikket for balgen. Klemmene for å holde bajonettenes klinge ble nå laget i stålblikk istedenfor messing. Munnblikket ble festet til balgen med jernskruer. Balgen ble i tillegg gjort noe lengre enn den gamle. Senere ble det også approbert en sverdtaske der en messingknapp ble benyttet istedenfor en spenne. Balgens stropp fikk et knappehull til erstatning for spennen.

Kongsberg Våpenfabrikk brukte salmakere i byen og omegnen til å sy balgene. Ofte kan man finne en bokstav under balgens stropp som identifiserer salmakeren. Eksempel på slike er ”N” og ”L”.

Det er også kjent at det ble laget mange forfalskninger av denne bajonetten på 1970 tallet. Disse er vanskelig å skille fra den originale bajonetten, men man bør være på vakt dersom balgen ser helt ny ut.

Merking

Bajonettene produsert ved KV har serienummer på klingebrystets høyre side. Klingebrystets venstre side er merket med kontrollmerke (f.eks. Max Lund) samt Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Det finnes også bajonetter med Oscar II kongemonogram. Klingen har gjerne kontrollmerke på tangen i grepet.

Balgen kan være merket med salmakerens stempel under lærstroppen. F.eks "H", "N" eller "L".

Bajonettene fra Eskiltuna ble levert i to omganger. Første leveranse på 3000 har kontrollmerke IdB (Edward Govert In de Betou). Disse har også bokstaven B merket under serienummeret. Andre leveranse på 2000 har kontrollmerke H.H (Harald Holm) eller W.A. (Pehr Wilhelm Amnell). Bajonettene fra begge leveransene er merket med Eskiltunas kronede anker på venstre kilngebryst. Serienummer er merket på høyre klingebryst.

Kilder
Brukt til våpen
Kammerladningsgevær M/1860 for Marinen
Kort Skytterlagsgevær M/1860
Remington M/1860/67 for Marinen
Kort Lundsgevær M/1867
Kort Lundsgevær M/1867 med skarpskyttersikte
Remington M/1867
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 38172. - Kongsberg M/1860. Klingebrystets høyre side er merket med serienummer.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-3.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Kongsberg M/1860 balg.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-4.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Kongsberg M/1860 balg. Under lærhempen finnes det stemplet en "N". Dette er antagelig merket til salmakeren som har sydd balgen.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-Balg-N-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Philip Wilhelmsen - Kongsberg M/1860 balg. Under lærhempen finnes det stemplet en "H". Dette er antagelig merket til salmakeren som har sydd balgen.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Berg-Sabelbajonett-M1860-3069-1.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069. - Svenskprodusert M/1860 fra Eskiltuna. Her ser man Eskiltunas kronede anker samt kontrollmerke på klingebrystet.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Berg-Sabelbajonett-M1860-3069-2.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Svenskprodusert balg for M/1860 fra Eskiltuna.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-5.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst). Kongsberg: Totallengde 713mm, Klingelengde: 572 mm, Vekt: 810 gram. Eskiltuna: Totallengde 705mm, Klingelengde: 568 mm, Vekt: 760 gram.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-6.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst).

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-38172-7.jpg
Foto: www.kvf.no - S. Rudnå - Serienummer: 3069 og 38172. - Sammenligning av Eskiltuna (øverst) og Kongsberg (nederst).

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Klingens høyre side er merket med serienummer. Denne bajonetten er levert med en M/1867 Remington i 1880.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-7.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Klingens venstre side er merket med Max Lund sitt kontrollmerke, Oscar II kongemonogram, samt Kongsberg våpenfabrikk sin kronede K.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1860-46843-8.jpg
Foto: www.kvf.no - Allan Lauritzen - Serienummer: 46843. - Kontrollmerke på tangen.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Eskilstuna-Sabelbajonett-M1860-1854-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 1854. - Sabelbajonett M/1860 produsert av Eskilstuna Jernmanufactur AB. Denne er fra førte leveranse på 3000 bajonetter levert til Norge i 1870. Disse kjennetegnes ved bokstaven B under serienummeret på høyre klingebryst.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Eskilstuna-Sabelbajonett-M1860-1854-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Geir Johansen - Serienummer: 1854. - Første leveranse av bajonetter fra Eskilstuna har fabrikkens logo (kronet anker med bokstaven E) samt kontrollmerke IdB (Edward Govert In de Betou) på venstre klingebryst.

Tilbake til