Sabelbajonett - M/1859
./guns/blankvaapen/bilder/FMU.001139-1.jpg
Foto: DigitaltMuseum.no - Rustmester Askild Antonsen
Modell og produksjon
Type
Sabelbajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær og Marine
Modell
M/1859
Produksjonsperiode
1859-1860
Antall produsert
? + 1700
Serienummer
?, 10858-12466
Tekniske Data
Totallengde
710 mm
Grepslengde
128 mm
Ringdiameter
23 mm
Klingelengde
570 mm
Klingebredde
30 mm
Beskrivelse

Kongsberg Sabelbajonett M/1859 ble benyttet på 15-lødig tappstusser som ble forandret i 1860, 18-lødig kammerladningsgevær M/1859 og de avkortede kammerladningsgeværene som ble modellfestet i 1859. Dette inkluderer modellene M/1842/59, M/1846/59, M/1849/55/59, M/1855/59 og M/1855/57/59.

På eldre geværer med ladestokk hadde man bajonetter som ble montert til siden for pipen. Dette medførte at skuddet ble dratt til siden når bajonetten var påmontert. Ved innføring av kammerlading var ikke ladestokken lengre nødvendig, og man kunne innføre M/1859 som ble montert under løpet. Dette ble sett på som en stor forbedring.

I første omgang ble sabelbajonettene innført i Infanteriet. Den 24. oktober 1860 ble det bestemt at også overkonstabler og artillerister ved 10. og 11. Batteri i 5. Artilleribataljon skulle utstyres med M/1859 karabin og sabelbajonett istedenfor sabler.

Sabelbajonettens feste er laget i messing med brunbeisede skjefteplater. Platene er festet til tangen med 3 gjennomgående jernbolter. Grepet har hull for feste av portepe. I ryggen av grepet er det frest ut et par spor for bajonettklakken. På innsiden sitter en knapp som betjener en fjærbelastet utløserklakk. Parerplaten er laget i messing, og har hull for pipen. Klingen er yatangaformet og enegget. Mot spissen er klingen tveegget.

Balgen er av lær med doppsko og munnblikk i messing. Balgen festes til bajonettasken ved hjelp av en påsydd lærflik.

Det er ikke kjent hvor mange M/1859 sabelbajonetter som er produsert. Man antar at det er produsert ca 1700 av M/1859 kammerladingsgeværet. Disse ble levert med M/1859 sabelbajonetten i samme serienummerrekke som våpnene, ca 10858-12466. I tillegg til dette ble bajonettene laget for de avkortede kammerladingsgeværene. Disse bajonettene følger de opprinnelige serienumrene til geværene før de ble omgjort. Man kan derfor også finne sabelbajonetter med lavt serienummer.

Merking

Klingebrystet er merket med kronet K, serienummer og kontrollstempel. Bajonettene er merket med samme serienummer som våpenet.

Kilder
Brukt til våpen
M/1825/41/60
M/1829/41/60
M/1834/41/60
M/1859
M/1842/55/59 Kongsberg
M/1842/55/59 Liége
M/1846/55/59 Kongsberg
M/1846/55/59 Liége
M/1846/55/59 Herzberg
M/1849/55/59 Kongsberg
M/1849/55/59 Liége
M/1849/55/59 Herzberg
M/1855/59
M/1855/57/59
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1859-Garde-8841-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: 8841. - Sabelbajonettene er som regel ikke merket med avdelingsmerke med unntak av bajonettene fra Det norske Garde-Skarpskytter-Compagnie i Stockholm. Disse er merket med SC No x, der x er soldatnummer. Dette eksemplaret er merket med SC No 2.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Kongsberg-Sabelbajonett-M1859-Garde-8841-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Magne Samdal - Serienummer: 8841. - Klingens høyre side er merket med serienummer.

Tilbake til