Døllebajonett - M/1849 Herzberg
./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Døllebajonett M/1846 eller M/1849 produsert av Herzberg.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Crause, Herzberg, Tyskland
Kunde
Hær
Modell
M/1849 Herzberg
Produksjonsperiode
1852-1853
Antall produsert
2000
Serienummer
1-2000
Tekniske Data
Totallengde
580 mm
Ringdiameter
22 mm
Døllelengde
72 mm
Klingelengde
485 mm
Klingebredde
23 mm
Vekt
430 gram
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1849. Det er produsert ca 6000 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 2000 stk ved Liége i Belgia og 2000 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten er lik døllebajonett M/1846, men kan identifiseres etter serienummer og mindre endringer i merkingen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Merking

Bokstaven R er slått inn på klingen eller armen sammen med våpennummeret. Døllen kan være merket med en bokstav fulgt av et nummer; f.eks B 39. Dette betyr at bajonetten tilhører soldat nummer 39 i kompani B (2. kompani).

Kilder
Brukt til våpen
M/1849 Herzberg
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Klingen er merket med R samt serienummer.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - B 95 forteller at bajonetten har tilhørt soldat nummer 95 i kompani B.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Døllebajonett M/1849 produsert av Herzberg.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1849-107-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Asbjørn Martinussen - Serienummer: 107. - Balgens doppsko er merket med kontrollmerket til Maximilian Gran som var kontrolloffiser mellom 1853-1864.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Døllen er merket med avdelingsmerke C 76.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Klingebrystet er merket med Herzberg fabrikkens R samt serienummer 440.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Låseringen.

Tilbake til