Døllebajonett - M/1846 Herzberg
./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Crause, Herzberg, Tyskland
Kunde
Hær
Modell
M/1846 Herzberg
Produksjonsperiode
1847-1848
Antall produsert
1500
Serienummer
1-1500
Tekniske Data
Totallengde
580 mm
Ringdiameter
22 mm
Døllelengde
72 mm
Klingelengde
485 mm
Klingebredde
23 mm
Vekt
430 gram
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1846. Det er produsert ca 2700 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 1500 stk ved Liége i Belgia og 1500 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Merking

Merkingen varierer. Bajonetten har som regel en R stemplet sammen med serienummer på klingebrystet eller på armen. Døllen kan være merket med en bokstav fulgt av et nummer; f.eks B 39. Dette betyr at bajonetten tilhører soldat nummer 39 i kompani B (2. kompani). Tilhørende gevær er gjerne merket med komplett avdelingsmerking.

Kilder
Brukt til våpen
M/1846 Herzberg
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Herzberg merket døllebajonettene med R samt serienummer på klingebrystet.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - Bajonetten er merket med kontrollmerke E (ukjent kontrollør) på kanten av døllen.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-M1849-153-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Janusz Jarosławski - Serienummer: 153. - B 39 forteller at bajonetten har tilhørt soldat nummer 39 i kompani B.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Herzberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Døllen er merket med C 76 som betyr at bajonetten tilhører soldat 76 i kompani C.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Klingebrystet er merket med Herzberg fabrikkens R samt serienummer 440.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Herzberg-Dolle-M1846-440-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Serienummer: 440. - Låseringen.

Tilbake til