Døllebajonett - M/1846 Kongsberg
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146. - Kongsberg døllebajonett M/1846 eller M/1849.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
M/1846 Kongsberg
Produksjonsperiode
1846-1850
Antall produsert
ca 2700
Serienummer
1-2882
Tekniske Data
Totallengde
580 mm
Ringdiameter
22 mm
Døllelengde
72 mm
Klingelengde
485 mm
Klingebredde
23 mm
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1846. Det er produsert ca 2700 ved Kongsberg Våpenfabrikk. I tillegg er det produsert ca 1500 stk ved Liége i Belgia og 1500 stk ved Herzberg i Tyskland.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. På bakre del av døllen finnes en låsering som er festet med en skrue gjennom ringens ører. Låseringen vris til siden slik at den låser bajonetten til våpenet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender ca 3-4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Det er ikke kjent hvordan man skal skille døllebajonett M/1846 og M/1849. Utseende, mål og merking ser ut til å være lik. Bajonetter med serienummer over ca 2882 er M/1849 pga serienummer. Serienummer i rekken 1-ca 2882 finnes for begge modellene.

Merking

Merkingen varierer. Det finnes Kongsberg produserte bajonetter uten kronet K, med ukronet K, eller med kronet K. Noen av bajonettene har en stor bokstav under; H, L eller N. Serienummer finnes som regel på armen. I tillegg kan der finnes kontrollstempler på arm og klinge.

Kilder
Brukt til våpen
M/1846 Kongsberg
Flere bilder
./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-6.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-7.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-8.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-9.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-10.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-11.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-12.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-13.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-14.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-15.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

./guns/blankvaapen/bilder/Blank-Kongsberg-Dolle-M1846-2146-16.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Serienummer: 2146.

Tilbake til