Døllebajonett - M/1842/44 Liége
./guns/bajonett/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1842-19-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Rusell Thomas - Serienummer: 19. - Døllebajonett M/1842 produsert ved Liége og bygget om ved Kongsberg Våpenfabrikk til M/1842/44.
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk
Kunde
Hær
Modell
M/1842/44 Liége
Produksjonsperiode
1844-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Basert på modell
Tekniske Data
Totallengde
570 mm
Ringdiameter
23 mm
Døllelengde
70 mm
Klingelengde
495 mm
Klingebredde
23 mm
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1842. Det ble produsert ca 400 stk ved Kongsberg Våpenfabrikk og ca 100 stk i Liége.

Bajonetten kan ved første øyekast se ut som M/1846, men armen er tynnere og overgangen mellom arm og klinge er noe annerledes. Låseringen er som M/1846, men det fylte hullet etter feste av den Kyhlske låsefjæren er synlig. Den ytre enden av det tidligere stoplesporet er også fylt igjen.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. I 1844 ble det approbert en endring på bajonetten som innebar at den Kyhlske låsefjæren ble byttet ut med en låsering som kunne vris for å låse bajonetten til geværet.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Merking

De ca 100 bajonettene som er produsert i Liége er merket med Liége kontrollmerker på armen.

Kilder
Brukt til våpen
M/1842/44 Liége
Flere bilder
./guns/bajonett/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1842-19-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Rusell Thomas - Serienummer: 19. - Her vises tetting av skruehullet etter festet av den Khylske fjæren på døllen.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1842-19-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Rusell Thomas - Serienummer: 19.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1842-19-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Rusell Thomas - Serienummer: 19.

./guns/bajonett/bilder/Blank-Liege-Dolle-M1842-19-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Rusell Thomas - Serienummer: 19. - M/1842/44 sammen med M/1846.

Tilbake til