Døllebajonett - M/1842 Liége
./picts/default.jpg
Modell og produksjon
Type
Døllebajonett
Produsent
Liége
Kunde
Hær
Modell
M/1842 Liége
Produksjonsperiode
1842-1844
Antall produsert
100
Serienummer
1-100
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Totallengde
565-570 mm
Ringdiameter
23 mm
Døllelengde
70-72 mm
Klingelengde
490-495 mm
Klingebredde
23 mm
Beskrivelse

Denne døllebajonetten ble laget for kammerladningsgevær M/1842. Det ble produsert ca 400 stk ved Kongsberg Våpenfabrikk og ca 100 stk i Liége.

Bajonetten har Kyhlsk fjær oppkalt etter rustmester Chr. W. Kyhl. Det består av en tynn fjær med hull for bajonettknasten som er montert over stolpesporet på døllen. Fjæren er festet med en skrue. Hensikten med denne var at man unngikk den tykke låseringen som fantes på andre bajonettmodeller. Tykk låsering medførte at man måtte ha høyere korn. Senere tester viste at dette systemet ikke fungerte veldig bra i felt.

Bajonetten festes til geværet ved at den 72 mm lange døllen tres inn på våpenets løp slik at geværets bajonettklakk glir inn i et spor i døllen. Fjæren holder bajonetten på plass.

Klingen er trekantet. Den ene siden er bredere enn de to andre, og har hulslipning som ender 4 cm fra klingebrystet. De smaleste sidene har hulslipning i hele klingens lengde.

Merking

De ca 100 bajonettene som er produsert i Liége er merket med Liége kontrollmerker på armen.

Kilder
Brukt til våpen
M/1842 Liége
Tilbake til