Bombekaster - M/1917
./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-1.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen - Bakladet bombekaster etter design av Nils Waltersen Aasen. Mekanismen fra et Jarmann gevær er modifisert for snoravfyring.
Modell og produksjon
Type
Bombekaster
Produsent
Ukjent
Konstruktør
Nils Waltersen Aasen
Kunde
Hær
Modell
M/1917
Produksjonsperiode
-
Antall produsert
-
Serienummer
-
Tekniske Data
Mekanisme
Bakladet, med Jarmann snoravtrekk
Antall Rifler
Ingen (glattløpet)
Beskrivelse

Nils Waltersen Aasen var en norsk våpenkonstruktør, oppfinner og underoffiser. Han ble født 30. mars 1878 i Stadsbygd. Han betraktes blant annet som oppfinneren av den moderne håndgranaten og landminen. Han begynte sine eksperimenter med utvikling av en håndgranat mens han tjenestegjorde som sersjant på Oscarsborg festning. Det norske forsvarsdepartementet var ikke interessert i Aasens prototype. Aasen dannet da Det Aasenske Granatkompani i Danmark som fram mot første verdenskrig produserte og eksporterte håndgranaten i stort antall over hele Europa. Foruten nye typer sprengstoff, skyttergravsmortere, flybomber og landminer utviklet han også flere oppfinnelser med sivilt anvendelsesområde, men det var våpenutvikling og -produksjon som innbragte ham store inntekter og æresbevisninger.

Aasens bombekaster består av et rør med et lokk i bakenden. Lokket er festet med en bøyle som omslutter en tversgående bolt som sikrer lokket ved avfyring. På røret er det montert en Jarmann mekanisme for avfyring av en drivpatron. Gassen fra drivpatronen ledes inn i hovedrøret bak granatens hode slik at granaten drives ut av røret. Midt på granatrøret finnes en ring som fungerer som festepunkt for to langsgående skinner som går bakover langs granatrøret og som er festet sammen med en tversgående skinne mot bakken. I samme ring er en ryggsekkmeis festet som fungerer både som støtte for røret samt for transport av bombekasteren. Elevasjonen justeres ved å endre vinkelen på røret med ryggsekkmeisen. I hver kant av meisen finnes to pigger som settes ned i bakken slik at bombekasteren ikke glir før avfyring.

Bombekasteren lades ved å dra mekanismen opp slik at bunnplaten i enden av røret frigjøres og kan åpnes, for deretter å føre inn en granat. Lokket lukkes, og Jarmann mekanismen lades med en drivpatron. Bombekasteren avfyres med å dra i snoren til avtrekkeren.

Produksjonssted og antall er pr i dag ukjent. KVF kjenner til seks eksemplarer. Fem av disse er i Forsvarsmuseets eie (deriblandt FMU.040461 og FMU.040462).

Tilsvarende modell, kalt Mortier Aasen, ble brukt av blant annet Frankrike og Russland under første verdenskrig, men da med Gras geværmekanisme istedenfor Jarmann mekanisme. Disse har også andre og mer solide løsninger for støtte av røret. Det finnes også en dansk variant med enkle støtteben.

Det er ikke funnet dokumentasjon for at denne er produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk selv om mekanismen kan stamme fra et KV produsert Jarmann gevær.

Merking

Serienummer er stemplet på større deler.

Kilder
Flere bilder
./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-2.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen

./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-3.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen

./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-4.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen - Hevarmen er merket med serienummer 7.

./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-5.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen - Bunnplatens innside er merket med serienummer 16.

./guns/bk/bilder/BK-Aasen-M1917-6.jpg
Foto: - - Hans-Gunnar Eldorsen - Rørets ytterside er påmalt "BK ??".