RANO - 6,5x55 mm - Skarp - -
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen - Kasse for 1000 patroner i kaliber 6,5x55 mm fra RANO.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
-
Produsent
RANO
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1988
Id
SAA1445
Tekniske Data
Kulediameter
6,7 mm
Kuletype
D-spiss
Kulekjerne materiale
Bly
Hylsemateriale
Messing
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Antall i forpakning
1000
Beskrivelse
Produksjonen av skytterlagsammunisjon var på begynnelsen av 60-tallet ulønnsom både for Norma og Raufoss. For Norma var det nærliggende å overføre produksjonen til Åmotfors i Sverige. Norske jegere og skyttere var meget kvalitetsbevisste, og det ble besluttet at det måtte være bedre å opprettholde produksjon i Norge, så nært forbrukerne som mulig, som samtidig var tilpasset norske forhold. Styret besluttet å innlede et samarbeid med Raufoss for å bedre lønnsomheten for begge med tanke på produksjonen av skytterlagsammunisjon. Grunntanken var en deling av produksjonen. Raufoss skulle produsere hylsene. Norma skulle kjøpe mantelmateriale og krutt fra Raufoss så lenge de var konkurransedyktige på pris og kvalitet. Norma skulle foreta kuleproduksjon og opplading/laborering.

Det ble opprettet en felles salgsorganisasjon kalt A/S RANO i 1965, som fikk kontorfellesskap med Norma. Gjennom årene ble det produsert mange forskjellige typer skytterlagsammunisjon. I begynnelsen av 1988 introduserte Våpensmia på Dokka den brasilianske skytterlagsammunisjonen Odin for det norske markedet. RANO bestemte at man skulle møte prisnivået til Odin for sesongen 1988. Det viste seg at Norma/Norma-Nittedal ikke hadde økonomiske muskler til å møte en slik prisreduksjon over tid. Etter forhandlinger ble det besluttet at Raufoss igjen skulle ta over alt ansvar for produksjon og salg av skytterlagsammunisjon fra midten av 1989. Raufoss betalte en sum for overtakelsen av alt produksjonsutstyret til Norma-Nittedal. Norma fikk en karensperiode på 5 år fram til 1. juli 1994. Med dette var RANO eventyret over.

Trekassen som vises her har inneholdt 1000 patroner pakket i 20 esker med 50 patroner hver. Kassen er merket med NATO Stock Number (NSN) 1305-25-114-3781 (PATRON,6.5 MM). Bokstavene i lot nummeret, RN, er bokstavkoden for RANO. Slike kasser ble kjøpt inn til Forsvaret og delt ut i kvoter til Forsvarets ansatte for bruk til øvelse og konkurranseskyting. Disse ble blant annet brukt ved deltakelse på Landsskytterstevnet.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-5.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-RANO-1000patroner-Helmantel-07-RN-88-6.jpg
Foto: www.kvf.no - Merete Nerhagen