A. Andresen, Tromsø - 12x44R Remington - Skarp
./ammo/12x44RCF/patroner/Patron-12x44R-CF-blykule-Andresen-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne - Patron i kaliber 12x44R Remington - Sentertent fra A. Andresen i Tromsø.
Modell og produksjon
Kaliber
12x44R Remington
Type
Skarp
Produsent
A. Andresen, Tromsø
Produsentland
Norge
Id
SAA8815
Tekniske Data
Kulediameter
12,4 mm
Kulelengde
23,1 mm
Kuletype
Blykule
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Svartkrutt
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
43.5 mm
Bunndiameter
15,5 mm
Beskrivelse
Andresens Vaabenforretning ble grunnlagt av børsemaker Anton Andresen (1842-1931) og hans ektefelle Gurine Marie født Eidem. Andresen var fra Frostad og var en glimrende skytter. På den tiden Andresen kom til Tromsø var det ustrakt fangst på ishavet og han så at de mange jegerne trengte tjenestene til en børsemaker. De første 50 årene var hovedaktiviteten håndverksproduksjon av geværer og fabrikasjon av ammunisjon. Utstillingslokalet var lite og i det meste av lokalene samt i en sjå i bakgården var det maskinhus og smie. Opptil 15-20 personer, hvorav de fleste gamle fangstfolk, støpte kuler, tromlet patronhylser og ladet ammunisjon. Forretningen eksporterte også våpen og ammunisjon og leverte ved en anledning 400 rifler til Russland.

Flere bilder
./ammo/12x44RCF/patroner/Patron-12x44R-CF-blykule-Andresen-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne

./ammo/12x44RCF/patroner/Patron-12x44R-CF-blykule-Andresen-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Magne Fjøsne