Rødfos Patronfabrik - 75 mm - Tidsbrannrør (55,5 sek) - Rheinische (75 mm)
./ammo/brannroer/bilder/Brannroer-RP-Rheinische-1903-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Håkon SKjulestad - Rhenische brannrør fra Rødfos Patronfabrik produsert i 1903.
Modell og produksjon
Kaliber
75 mm
Type
Tidsbrannrør (55,5 sek)
Modell
Rheinische (75 mm)
Produsent
Rødfos Patronfabrik
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1902-?
Tekniske Data
Beskrivelse
Norge anskaffet 16 stk Schneider kanoner og 132 stk Rheinische Ehrhardt M/1901 kanoner i kaliber 75 mm (7,5 cm). Dette fikk etter hvert betydning for norsk industri som Kongsberg Våpenfabrikk, Rødfos Patronfabrik, Christiania Staalverk og Artilleriets Værksteder. Allerede før kanonene var levert ble myndighetene påvirket til å redusere ammunisjonsbestillingen fra Rheinische til 150 skudd pr kanon. De øvrige 66 000 stk som skulle inngå i mobiliseringsbeholdningen, ble besluttet produsert i Norge.

Rødfos Patronfabrik startet brannrørsproduksjonen i 1902 og høsten samme år ble produksjonen trappet opp til 250 stk brannrør og tennskruer pr. dag. I løpet av 1903 ble det produsert 200 stk kanonhylser pr dag.

Brannrørsmodellen som vises her er et mekanisk tidsbrannrør med anslagsfunksjon. Brannrøret ble innstilt på en tid i sekunder (maksimalt 55,5 sekunder) fra granaten ble avfyrt fra kanonen fram til granaten skulle gå av. På denne måten kunne man få til luftdetonasjon på ønsket sted i kulebanen. Dersom granaten traff terrenget før tiden var utløpt, så detonerte granaten ved anslag.

Kilder
Flere bilder
./ammo/75mm/granater/Granat-75mm-Tegning-1906-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Patron med 75 mm granat for Ehrhardt m/1901 produsert av Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik.

./ammo/75mm/granater/Granat-75mm-Tegning-1906-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./ammo/75mm/granater/Granat-75mm-Tegning-1906-5.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./ammo/75mm/granater/Granat-75mm-Tegning-1906-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./ammo/75mm/granater/Granat-75mm-Tegning-1906-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.