Raufoss Ammunisjonsfabrikker - 7,62x63 - Skarp - M2F1
./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-RA64-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - 7,62x63 mm M2F1 patron med helmantel produsert i 1964.
Modell og produksjon
Kaliber
7,62x63
Type
Skarp
Modell
M2F1
Produsent
Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1964-1965
Id
SAA3275
Tekniske Data
Kulediameter
7,82 mm
Kuletype
Helmantel
Kulekjerne materiale
Bly
Tennmekanisme
Berdan
Tennhettediameter
5,5 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
63,25 mm
Bunndiameter
11,95 mm
Tennhettering
Grønn lakk
Beskrivelse


Kilder
Flere bilder
./ammo/762x63/patroner/Patron-762x63-RA-helmantel-RA64-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Bunnmerke "RA 64" som betyr at hylsen er produsert av Raufoss Ammunisjonsfabrikker i 1964.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

RA 64 RA 65


Brukt i våpen
M/58

M/98k F1 - Hæren

M/98k F1 - Flyvåpenet

M/98k F1 - Kystartilleriet

M/98k F1 Z.F. 41