RANO - 6,5x55 mm - Skarp - High speed, Nye hylser
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Eske med 50 stk high speed patroner i kaliber 6,5x55 mm med 9,3 grams tambak kule og nye hylser.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
High speed, Nye hylser
Produsent
RANO
Produsentland
Norge
Produksjonsår
-
Id
SAA1445
Tekniske Data
Utgangshastighet
835 m/s
Totallengde
77,8 mm
Patronvekt
24,5 gram
Kulediameter
6,7 mm
Kulelengde
33,25 mm
Kulevekt
9,3 gram
Kuletype
D-spiss, Tambak
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Progressivt NC-krutt
Kruttvekt
3,12 gram
Tennmekanisme
Berdan
Tennhettediameter
5,5 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylsevekt
12,05 gram
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Tennhettering
Ingen
Antall i forpakning
50
Beskrivelse
Produksjonen av skytterlagsammunisjon var på begynnelsen av 60-tallet ulønnsom både for Norma og Raufoss. For Norma var det nærliggende å overføre produksjonen til Åmotfors i Sverige. Norske jegere og skyttere var meget kvalitetsbevisste, og det ble besluttet at det måtte være bedre å opprettholde produksjon i Norge, så nært forbrukerne som mulig, som samtidig var tilpasset norske forhold. Styret besluttet å innlede et samarbeid med Raufoss for å bedre lønnsomheten for begge med tanke på produksjonen av skytterlagsammunisjon. Grunntanken var en deling av produksjonen. Raufoss skulle produsere hylsene. Norma skulle kjøpe mantelmateriale og krutt fra Raufoss så lenge de var konkurransedyktige på pris og kvalitet. Norma skulle foreta kuleproduksjon og opplading/laborering.

Det ble opprettet en felles salgsorganisasjon kalt A/S RANO i 1965, som fikk kontorfellesskap med Norma. Gjennom årene ble det produsert mange forskjellige typer skytterlagsammunisjon. I begynnelsen av 1988 introduserte Våpensmia på Dokka den brasilianske skytterlagsammunisjonen Odin for det norske markedet. RANO bestemte at man skulle møte prisnivået til Odin for sesongen 1988. Det viste seg at Norma/Norma-Nittedal ikke hadde økonomiske muskler til å møte en slik prisreduksjon over tid. Etter forhandlinger ble det besluttet at Raufoss igjen skulle ta over alt ansvar for produksjon og salg av skytterlagsammunisjon fra midten av 1989. Raufoss betalte en sum for overtakelsen av alt produksjonsutstyret til Norma-Nittedal. Norma fikk en karensperiode på 5 år fram til 1. juli 1994. Med dette var RANO eventyret over.

Esken som vises her inneholder patroner med høyere hastighet og trykk, og er derfor merket med at den må ikke brukes i Krag-Jørgensen.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-5.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-6.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-7.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-8.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-9.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-50skudd-Helmantel-High-Speed-Nye-Hylser-10.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./doc/diverse/Norsk-Skyttertidende-5-1988.png
Foto: www.kvf.no - Norsk Skyttertidende nr 5 1988