Kongsberg Våpenfabrikk/Raufoss Partronfabrik - 37x94R - Skarp - Støpejernssprenggranat for Maxim
./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-Kongsberg-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 37 mm patron fra Raufoss Patronfabrikk med granat produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.
Modell og produksjon
Kaliber
37x94R
Type
Skarp
Modell
Støpejernssprenggranat for Maxim
Produsent
Kongsberg Våpenfabrikk/Raufoss Partronfabrik
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1902-19xx
Tekniske Data
Totallengde
165 mm
Kulediameter
37,9 mm
Kulelengde
92,5 mm
Kuletype
Sprenggranat
Kulemantel materiale
Støpejern
Kulekjerne materiale
Geværkrutt for 10,15 mm patron
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
94 mm
Bunndiameter
40 mm
Hylsebase
Rimmed
Beskrivelse
Kongsberg Våpenfabrikk har produsert flere varianter av 37mm granater for kanoner. Fra 1902 ble det levert støpejernsgranater med kompakt spiss og øvelsessprenggranater for Hotchkisss til Hovedarsenalet. Fra 1905 ble det også levert granater for Maxim kanoner.

Maxim granatene for Marinen ble både levert som hule og kompakte. I begynnelsen ble det levert rundt 2000 pr år. Senere ble det levert rundt 10000 pr år av de hule granatene.

Granatemnene ble innkjøpt fra Drammens Jernstøperi. Våpenfabrikkens pris for den ferdige granaten var 60 øre pr stk.

Støspejernssprenggranaten har et sentreringsbånd på overgangen mellom granatens sylindriske og koniske del samt midt på den sylindriske delen. Båndene er i kobber. På den bakre delen er det frest inn et spor. Dette samsvarer med innknipningene i messinghylsen for å sikre prosjektilet til hylsen. Granaten har lengde L/2,5 og har et gjenget hull i munningen for brannrør. Den er fylt med ca 0,020 kg geværkrutt. Forséns munningsperkusjonsrør ble benyttet for denne granaten. Brannrøret er helt i messing og består av et hult sylindrisk rørlegeme med bunnskrue, en dobbelt løper samt en sikkerhetsfjær.

Ladningen består av 0,041 kg rørballistitt (2,5/1,7 x 60) med 5 gram tennladning av Skars geværkrutt for 10,15 mm patroner. Ladningen fylles i pose som tennladningen er innsydd i. Posen legges i hylsen med tennladningen nederst. Det fantes også ladninger av korditt (1x66 mm).

Tennhetten er en kobberknallhette innsatt i en metallkopp med en innbøyd bakre kant. Koppens bunn er bøyd inn på midten slik at det dannes ambolt for knallhetten. Gjennom hylsens bunn er det boret en ildkanal. Metallkoppen med knallhette er innsatt i et utfrest leie i patronhylsens bunn.

Kilder
Flere bilder
./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-Kongsberg-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-Kongsberg-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Granaten er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K, samt kontrollmerke.

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-Kongsberg-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Her vises sporet i prosjektilet som brukes ved festing av hylse og prosjektil.

./ammo/37mm/patroner/Granat-37mm-Kongsberg-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Nils Knut Lindbo

./ammo/37mm/patroner/Granat-37mm-Kongsberg-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Nils Knut Lindbo - Granaten er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K samt kontrollmerke.

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-SFM-Kongsberg-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - 37 mm patron med granat produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-SFM-Kongsberg-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Granaten er merket med Kongsberg Våpenfabrikk sin kronede K. Dette eksemplaret er ikke merket med kontrollmerke.

./doc/Driftsberetning-KV-RP-1913-14-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - I driftsberetning for 1913-1914 ser vi at KV produserte 37 mm granater.

./doc/Driftsberetning-KV-RP-1913-14-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - KV produserte 37 mm granater både for Hæren (400 stk) og for Marinen (10000 stk).

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 37x94R patron produsert ved Raufoss Patronfabrikk i 1914.

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1914-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Bunnmerke: RAUFOSS PATRONFABRIK 1914.

./ammo/37mm/patroner/Patron-37mm-RP-1911-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Håkon Skjulestad - Bunnmerke: 37L/45 R P 1911, samt kontrollmerker.

Brukt i våpen
L/35

Indrekanon, 37 mm