? - 8x58RD - Skarp - Helmantel
./ammo/8x58RD/esker/Eske-8x58RD-Helmantel-10skudd-1894-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - Pakke med 10 stk 8x58RD datert 1894.
Modell og produksjon
Kaliber
8x58RD
Type
Skarp
Modell
Helmantel
Produsent
?
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1888-
Tekniske Data
Kulediameter
8,2 mm
Kuletype
Helmantel
Kulemantel materiale
Stål
Kulekjerne materiale
Bly
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
57,6 mm
Bunndiameter
14,6 mm
Hylsebase
Rimmed
Tennhettering
Ingen
Antall i forpakning
10
Beskrivelse
I begynnelsen av 1880 årene eksperimenterte Danmark med nye våpen og ammunisjon for å erstatte sine Remington geværer fra 1867. Resultatet var en 8mm patron med sortkruttladning og mantled prosjektil. Før århundreskiftet var det vanlig praksis blant de fleste armeer å ha egne patroner for karabinene.

Norge hadde gjennomført en rekke prøver og forsøk for å erstatte de gamle Lunds karabinene. Resultatet ble at Norge tok i bruk den danske patronen i 1888. Året etter innførte Danmark og Sverige samme hylsetypen, men med egne prosjektiler. De Kongsberg produserte Remington M/1888 og M/1891 karabinene fikk kaliber 8x58RD. De fleste norske patronene ble laget ved Hovedarsenalets Laboratorium, men etter hvert som Raufoss Patronfabrikk kom i gang ble produksjonen overflyttet dit.

Den skarpe patronen hadde ogivalt stålmantelprosjektil. Det ble også laget patroner med umalt trepropp, kork og hylser med langsgående riller. Ekserserpatroner ble laget med rødmalt trepropp og riller på hylsene.

Kilder
Flere bilder
./ammo/8x58RD/esker/Eske-8x58RD-Helmantel-10skudd-1894-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen

./ammo/8x58RD/esker/Eske-8x58RD-Helmantel-10skudd-1894-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen

./ammo/8x58RD/esker/Eske-8x58RD-Helmantel-10skudd-1894-4.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen