Rødfos Patronfabrik/Raufoss Patronfabrik/Raufoss Ammunisjonsfabrikk/Norma Projektilfabrikk - 6,5x55 mm - Skarp - B-kule
./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Rødfos Patronfabrik i 1898.
Modell og produksjon
Kaliber
6,5x55 mm
Type
Skarp
Modell
B-kule
Produsent
Rødfos Patronfabrik/Raufoss Patronfabrik/Raufoss Ammunisjonsfabrikk/Norma Projektilfabrikk
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1894-1926
Id
SAA1445
Tekniske Data
Totallengde
79,9 mm
Patronvekt
24,85 gram
Kulediameter
6,7 mm
Kulelengde
31,5 mm
Kulevekt
10,1 gram
Kuletype
Helmantel
Kulemantel materiale
Kobbernikkelbelagt stål
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Røyksvakt
Kruttvekt
ca 2,35 gram
Tennmekanisme
Berdan
Tennhettediameter
5,05 mm
Hylsemateriale
Messing
Hylselengde
54,8 mm
Bunndiameter
12,1 mm
Hylsebase
Rimless
Tennhettering
Ingen
Beskrivelse
6,5x55 mm patron med B-kule. Patronen ble produsert gjennom mange år med forskjellige varianter av bunnmerker.

Kilder
Flere bilder
./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-01-RP-18-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Patronene inneholder ca 2,35 gram krutt. Denne patronen er merket 1 R P 1918.

./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-GR-Helmantel-B-kule-GR-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Patron ladet i innkjøpt hylse fra Georg Roth.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

GR * * *


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Umerket-Helmantel-B-kule-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

Umerket


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-R-Helmantel-B-kule-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

R


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-K-K-98-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Rødfos Patronfabrik og Krudtverk i 1898.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

R.P K K 98 (uten skillestreker) R.P K K 0 0 (med skillestreker - mellomrom i år)
R.P K K 98 (med skillestreker) R.P K K 99
R.P K K 9 8 (med skillestreker - mellomrom i år) R.P K K 00
R.P K K 9 9 (med skillestreker - mellomrom i år)


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-RP-19-00-2-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Rødfos Patronfabrik og Krudtverk i 1900.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

R P 19 00 2


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-02-RP-07-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Rødfos Patronfabrik og Krudtverk i 1907.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

1 R P 01 4 R P 05
2 R P 01 1 R P 06
3 R P 01 2 R P 06
4 R P 01 3 R P 06
1 R P 02 4 R P 06
2 R P 02 1 R P 07
3 R P 02 2 R P 07
4 R P 02 3 R P 07
2 R P 03 4 R P 07
3 R P 03 1 R P 08
1 R P 04 2 R P 08
2 R P 04 3 R P 08
3 R P 04 4 R P 08
4 R P 04 1 R P 09
1 R P 05 2 R P 09
2 R P 05 3 R P 09
3 R P 05 4 R P 09


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Norma-Helmantel-B-kule-2-NP-09-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Norma Projektilfabrikk i 1909.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

2 N P 0 9


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Norma-Helmantel-B-kule-3-NP-1910-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Norma Projektilfabrikk i 1910.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

3 N P 1910 2 N P 1911


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-01-RP-10-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Raufoss Patronfabrik i 1910.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

1 R P 1910 4 R P 1915
2 R P 1910 1 R P 1916
3 R P 1910 2 R P 1916
4 R P 1910 3 R P 1916
1 R P 1911 4 R P 1916
2 R P 1911 1 R P 1917
3 R P 1911 2 R P 1917
4 R P 1911 3 R P 1917
1 R P 1912 4 R P 1917
2 R P 1912 1 R P 1918
3 R P 1912 2 R P 1918
4 R P 1912 3 R P 1918
1 R P 1913 4 R P 1918
2 R P 1913 1 R P 1919
3 R P 1913 2 R P 1919
4 R P 1913 3 R P 1919
1 R P 1914 4 R P 1919
2 R P 1914 1 R P 1920
3 R P 1914 2 R P 1920
4 R P 1914 2 R P 1921
1 R P 1915 3 R P 1921
2 R P 1915 4 R P 1921
3 R P 1915


./ammo/65x55/esker/Eske-65x55-Raufoss-10skudd-Helmantel-1931-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Raufoss Patronfabrik i 1931.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

1 R P 1917. 3 R P 1918.
2 R P 1917. 4 R P 1918.
3 R P 1917. 2 R P 1919.
4 R P 1917. 3 R P 1919.
1 R P 1918. 3 R P 1921.
2 R P 1918. 4 R P 1921.


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-01-RP-24-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Raufoss Patronfabrik i 1924.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

1 R P 1922 9 R P 1923
2 R P 1922 10 R P 1923
5 R P 1922 11 R P 1923
6 R P 1922 12 R P 1923
7 R P 1922 * R P 1923
8 R P 1922 1 R P 1924
9 R P 1922 2 R P 1924
10 R P 1922 3 R P 1924
11 R P 1922 4 R P 1924
12 R P 1922 5 R P 1924
1 R P 1923 6 R P 1924
2 R P 1923 7 R P 1924
3 R P 1923 8 R P 1924
4 R P 1923 9 R P 1924
5 R P 1923 10 R P 1924
6 R P 1923 11 R P 1924
7 R P 1923 12 R P 1924
8 R P 1923 * R P 1924


./ammo/65x55/patroner/Patron-65x55-Raufoss-Helmantel-B-kule-01-RA-25-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - 6,5x55 mm patron med B-kule produsert ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker i 1925.

Kjente bunnmerker av typen vist på bildet ovenfor:

1 R A 1925 11 R A 1925
2 R A 1925 12 R A 1925
3 R A 1925 * R A 1925
5 R A 1925 1 R A 1926
6 R A 1925 2 R A 1926
7 R A 1925 3 R A 1926
8 R A 1925 4 R A 1926
9 R A 1925 5 R A 1926
10 R A 1925 6 R A 1926