Hovedarsenalet, Akershus (hylser og kuler) og Hovedøen (laborering) - 12x42R - Skarp - M/1867
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x42R-blykule-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - 12x42R
Modell og produksjon
Kaliber
12x42R
Type
Skarp
Modell
M/1867
Produsent
Hovedarsenalet, Akershus (hylser og kuler) og Hovedøen (laborering)
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1867-1871
Etterfølgende modell
Tekniske Data
Totallengde
54 mm
Kulediameter
12,6 mm
Kulevekt
5,85 kvintiner gram
Kuletype
Blykule
Kulekjerne materiale
Bly
Kruttype
Svartkrutt
Kruttvekt
1 kvintin (ca 4 gram)
Tennmekanisme
Randtenning
Hylsemateriale
Kobber (94% kobber og 6 % sink)
Hylselengde
42 mm
Bunndiameter
16 mm
Beskrivelse
Den Norsk-Svenske unionen medførte at man bestemte seg for at det skulle være lik ammunisjon i våpen benyttet av de militære styrkene. Utfordringen var at man måtte finne en patron som både kunne brukes i de gamle geværene samtidig som den skulle fungere godt i nye geværmodeller. Sverige hadde rundt 30 000 og Norge rundt 12 000 geværer som var aktuelle for ombygging til den nye patronen.

Geværkommisjonen kom fram til at det ville skape minst ulemper dersom kaliberet på det nye Remingtongeværet ble satt til 3,88 norske linjer (4,1 svenske linjer) som tilsvarer 12,17mm. Kulediameteren skulle være 4,021 norske linjer (12,615mm).

Approbasjon av kaliber og patronkammer kom gjennom kongelig resolusjon 10. mai 1867. Approbasjon av kulevekt og kruttladning skjedde 28. desember 1867. Den endelige approbasjonen av hele patronen kom ikke før 19. mai 1869.

Blykulen var konstruert av Oberstløytnant Jens Landmark, og ble omtalt som Landmarks lille kugle. Kulen var hul i bakenden, og hadde tre riller for smøring. Smørerillene inneholdt en blanding av talg og voks. Kulen var i rent bly og ble støpt slik at de fikk en vekt på 5,85 kvintiner.

Kruttvekten var 1 kvintin (ca 4 gram).

Den randtente hylsen var fremstilt av en legering av 94% kobber og 6% sink. Hylselengden var 13,3 decimale linjer (ca 42mm). Patronbunnens utvendige mål var 5,11 decimale linjer (ca 16 mm).

Patronens totallengde var 17,18 decimale linjer (ca 54mm) og totalvekten var ca 2,3 lodd.

Prosjektiler og kobberhylser ble fremstilt ved Hovedarsenalets verksted på Akershus. Det ble brukt maskiner kjøpt inn fra Amerika. Laboreringen ble gjennomført på Hovedarsenalets Laboratorium på Hovedøen i Oslofjorden. Den daglige produksjonen lå etter hvert på rundt 5000 patroner.

Det begynte tidlig å komme inn klager på denne patronen. Det viste seg at den gav blyavsetninger i Lundsgeværene. Disse hadde ført til tilfeller av pipespregninger. Dette medførte at man i desember 1869 satte geværkommisjonen i gang med forsøk for å finne et bedre prosjektil.

Kilder
Flere bilder
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12mm-varianter-blykule.jpg
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes - Fra venstre vises norsk 12x44R, 2 patroner norsk 12x42R, svensk 12x42R.

./ammo/12x44R/patroner/12x44R-tegning.jpg
Foto: www.kvf.no - - - Tegning av 12x42R med mål og vekter.

Brukt i våpen
M/1867 Remington - Hæren

M/1867 Remington - Sivile