- - For 10,15x61R - Brannrør - For redningspil for M/28 redningsgevær
./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-rakett-1.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Brannrør for tenning av rakett for redningspil benyttet i Kongsberg M/28 redningsgevær.
Modell og produksjon
Kaliber
For 10,15x61R
Type
Brannrør
Modell
For redningspil for M/28 redningsgevær
Produsent
-
Produsentland
Norge
Produksjonsår
19xx-195x
Tekniske Data
Totallengde
45,5 mm
Patronvekt
35 gram
Hylsemateriale
Messing
Beskrivelse
Dette er brannrør for tenning av redningsrakett for M/28 redningsgevær.

Brannrøret er et rør i messing der den ene delen inneholder en lunte, mens den andre delen nærmest pilen inneholder en tennmekanisme. Tennmekanismen er en fast tennstift, en spiralfjær og en løper med en tennhette. Løperen er sikret med en sikringssplint. Når sikringen dras ut, holdes løperen unna tennhetten ved hjelp av spiralfjæren. I det skuddet går, vil akselerasjonen medføre at løperen presser sammen spiralfjæren og tennstiften treffer tennhetten. Dette antenner lunten som etter en tid igjen vil antenne raketten.

Rakettpilen klargjøres ved at man tar en pil, skrur på ett brannrør og på dette en rakett etter at korken er fjernet. Før utskyting fjernes brannrørets sikringsstift. Beste elevasjon er 30-40 grader.

Ved utskyting av redningspil med påmontert rakett og brannrør, sørger drivpatronen for å sende raketten 80 meter opp mot toppen av banen. Brannrøret tennes automatisk ved skuddløsningen. Like før raketten har nådd toppen av banen har brannrøret tent raketten slik at raketten driver rakettpilen og linen videre ca. 140 meter, altså til sammen ca. 220 meter. Om natten har raketten den fordel at den har en lysende bane og man vil dermed kunne se nedslaget.

Brannrøret er kjent i to utgaver. En har lapp på tråden merket "Trekk stiften ut" uten tape rundt spliten. Den andre mangler lappen, men har en tape som ekstra sikring på splinten. Produsent og hvordan brannrørene var pakket er pr i dag ukjent for KVF.

Kilder
Flere bilder
./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-rakett-2.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W.

./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-rakett-4.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Denne enden skrus fast på redningspilen.

./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-rakett-3.JPG
Foto: www.kvf.no - R.W. - Denne enden skrus inn i raketten.

./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Terje Henriksen

./ammo/fangstredning/patroner/Ammo-Fangst-m28-brannror-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Kongsberg Våpenfabrikk - Brannrørets oppbygning.

Brukt i våpen
Fangst/Redning - M/28 (Jarmann)