Hovedarsenalet - 12x29RF - Løspatron - M/1869
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Jon Steinsnes
Modell og produksjon
Kaliber
12x29RF
Type
Løspatron
Modell
M/1869
Produsent
Hovedarsenalet
Produsentland
Norge
Produksjonsår
1869-
Basert på modell
Tekniske Data
Totallengde
29,0 mm
Patronvekt
8,7 gram
Kuletype
Ingen
Kruttype
Svartkrutt
Kruttvekt
0,9 kvintin
Tennmekanisme
Randtenning
Hylsemateriale
Kobber (94% kobber og 6% sink)
Hylselengde
29 mm
Bunndiameter
16 mm
Beskrivelse
Løspatronen ble laget med utgangspunkt i brukte 12x42RF og 12x44RF patroner som ble kortet ned 2 linjer til ca 12x29RF. Hylsene ble renset og omlaborert med 0,9 kvintin med krutt. Patronene ble først lukket med en pappskive, men senere med en korkskive.

Det kom etter hvert klager på at bruken av de første patronene uten innkniping i munning medførte at geværene ble sterkt tilsmusset. Det ble gjort forsøk med en patron som ble lukket med ullpapp hvor det ble lagt en blanding av voks og talg oppå. Dette syntes å forminske slammingen. Denne lukkemetoden ble approbert av Armekommandoen 5. januar 1869.

I «Regler for fabrikasjon av kobberhylsepatroner» (Generalstabens bibliotek 2-D 215) står det at løse patroner lukkes med en korkskive med 4,1 linjes diameter og 1,6 linjes høyde og at hylsen sammenknipes fremme. Ladningen oppgis til 0,8 kvintin krutt.

Årsaken til slammingen var at hylsen ikke utvidet seg og tettet for gassene bakover. Dette hadde man fått rettet på ved å knipe inn hylsen fremme slik at motstanden ble større ved skuddløsningen.

Patronene ble buntet sammen i bunter på 10. Bunten ble merket med antall, våpen og fabrikasjonsår. Buntene ble pakket i 100 punds kruttfustasjer av eik med 600 bunter i hver.

Kilder
Flere bilder
./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-omladet-1.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-omladet-2.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Rim diameter er ca 16,1 mm. Rim tykkkelse er ca 1,9 mm. Diameter hylse topp 11,3 mm. Diameter hylsekropp øverst før innsnevring 13,7 mm (innsnevring ca 2,4 mm).

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-omladet-3.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland - Dette eksemplaret er ladet opp fra en brukt hylse.

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-omladet-4.JPG
Foto: www.kvf.no - Ronny Øvland

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-ende-1.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - 12x29RF løspatron.

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-ende-2.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - 12x29RF løspatron sammen med skarp patron.

./ammo/12x44R/patroner/Patron-12x44R-lospatron-ende-3.jpg
Foto: www.kvf.no - Finn Olav Olsen - 12x29RF løspatron sammen med skarp patron.

Brukt i våpen
M/1867 Remington - Hæren

M/1867 Remington - Sivile