Hagler

Modell Type Kaliber Kunde Mekanisme Produsert Antall Serienummer
M/22 Hagle 12/65 eller 16/65 Sivil Rolling Block 1922-1966 12696 1-12698
M/29 Hagle 12 Sivil Bokslås ca 1919-1929 20 1-20
M/46 Hagle 12 Sivil Bokslås 1946-1947 50 21-70
M/47 Hagle 12 Sivil Bokslås 1948-1951 850 71-920
M/48 Hagle 12 Sivil Bokslås 1951 83 921-1003
M/1950 (Forsøk) Hagle 12 Intern Bokslås 1950 1 Uten nummer
M/1958 (Forsøk) Hagle 16 Intern Boltmekanisme 1958 2 Uten nummer