Hagler

Modell Type Kaliber Mekanisme Produsert Serienummer Bilde
Remington Hagle 12/65 eller 16/65 Rolling block ./guns/hagen/hagle/bilder/Hagle-Hagen-Remington-Helstokk-A-1.jpg