Børsemaker Lauritz Eriksen, Christiania

1839

Lauritz Eriksen blir født i Skedsmo som sønn av gårdbruker Erik Larsen og Cathrine Marie Pedersdatter. (1 og 2)

1859

Svenneprøven avlegges etter å ha vært læregutt hos børsemakermester Lars Hagen i Christiania. (1)

1861

Borgerskap som børsemaker i Christiania innvilges. (1)

1869

Eriksen sender en bakladermodifikasjon til Remington-geværet til Konstruksjonskomiteen, men komiteen anbefaler ikke videre utprøving av denne. (1)

1875

Ifølge folketellingen dette året bodde Lauritz Eriksen på dette tidspunktet i Kirkegade 3 i Kristiania. Dette er Hagens leiegård hvor han bor i mellombygningens tredje etasje med kona Marie og en barneflokk på i alt 5 piker og gutter. (1)

1879

Lauritz Eriksen og Hans Larsen innvilges patent på en spesiell anordning ved tennstempelrifle. Denne hadde et sylinderformet sluttstykke som lot seg bevege horisontalt. (1)

1900

Lauritz Eriksen blir formann i Christiania Skytterlag. (2)

1908

Lauritz Eriksen dør. (2)

Kilder:

  1. Blant pistolsmeder og bøssemakere, Jon Sv. Dahl, side 194-195
  2. (2) Oslo Skytterlag 1859-1959, side 127