Grepsplater for Kongsberg Colt M/1914
patroner
Grepsplater for Kongsberg Colt M/1914 nyprodusert etter originale tegninger. Prisen er 400 kr + porto 30kr. Bestill her!.