Fabrikkbrev for Kongsberg Colt M/1914
norsk fabrikkbrev

Fabrikkbrev for Kongsberg Colt M/1914 utstedes av Kongsberg Våpenhistoriske Forening. Fabrikkbrevet inneholder blant annet informasjon fra fabrikkprotokollene fra Kongsberg Våpenfabrikk for en spesifikk pistol. Fabrikkbrevet utstedes med norsk eller engelsk tekst.

Ved bestilling må pistolens påstemplede serienummer og årstall oppgis. Gjerne med bilde. Prisen er 570,- NOK for hvert serienummer inkludert emballasje/frakt i Norge. Ved sending sendes fabrikkbrevet i en liten pappeske som hindrer at brevet brettes eller skades underveis.

Se eksempel.

Bestill norsk utgave her!

english factory letter

Factory letters for Kongsberg Colt M/1914 are issued by Kongsberg Våpenhistoriske Forening. The factory letter contains information from the factory production records for a specific pistol serial number. These are issued in Norwegian or English.

When ordering, the serial number and production year stamped on the pistol have to be stated. Attach picture if available. The charge is 650,- NOK for each serial number including international shipping. The letters are shipped in a cardboard box to avoid damage during shipping.

View sample.

Order english edition here!