I.R. Tenden, Bergen
Om firmaet

Tenden forkortet ofte navnet til «I.R. Tenden», eller «J. R. Tenden» siden bokstavene «i» og «j» i gammel gotisk skrift var like. Så selv om han også selv åpenbart veksler mellom I og J, så het han vitterlig Isak Rasmus. Han var født i 29. mai 1847, og var sønn av Rasmus Olsen Tenden, født i 1812.

I 1865 er faren bøssemaker og sønnen bøssemakerdreng hos faren. Ti år senere, i 1875, er faren «Privat og Depot Bøssemager» mens Isak nå er «svend hos faderen». I en priskurant fra 1920–30-årene står det at firmaet er «etableret i 1839». Dette må være bøssemaker-verkstedet til faren, som da var 27 år gammel.

Den 7. januar 1879 tar Isak ut Borgarbrev i Bergen. Vi må da anta at han da overtok farens verksted og startet våpenforretningen i 1879. I 1891 er Isak «Depotbøssemaker og Privat Bøssemaker med Udsalg af Vaaben og Amunition». I 1900 er Isak Korpsbøssemaker og har en Våpenforretning.

I 1910 finnes både han og fruen under navnet «Tinden», og han driver fremdeles som bøssemager og er innehaver av en våpenforretning. Den 31. mai 1916 ble borgarbrevet oppsagt, Isak er da 69 år. Samme år blir firmaet «aktieselskap», ifølge priskuranten nevnt over.

Kona Ingeborg Marie dør i 1920, og Isak Rasmus Tenden blir enkemann. Han bor da i Arna (Haus) og benevnes som pensjonist. Aksjeselskapet med hans navn ble videreført av andre frem til midten av 1960-årene. Det står nevnt i adresseboken for Bergen 1963/64 blant Våpenforretninger, men er borte i utgaven 1965/66.

(Kilde: Bulletin - Medlemsblad for SARA, Jon Steinsnes, nr 122 - Desember 2014).

Bilder
Bilde mangler

Annonse fra I.R.Tenden i Firda og Sognfylkets Avis 28. februar 1888.

Bilde mangler

Annonse fra I.R.Tenden i Firda og Sognfylkets Avis 25. mai 1888.

Bilde mangler

Foto: Ronny Øvland. Brev fra I.R.Tenden datert 28.12.1915.

Bilde mangler

Foto: Ronny Øvland. Brev fra I.R.Tenden datert 28.12.1915.